en EN ms MS

List of document 'Induk SPK Pusat Islam'

SENARAI INDUK DOKUMEN SPK PUSAT ISLAM

SKOP : AKTIVITI DAN LATIHAN (PK.PI.UniMAP.PAL.01)

BIL NAMA BORANG NO. DOKUMEN
1. Permohonan Penceramah Luar RK.PI.UniMAP.PAL.01
2. Permohonan Penggunaan Ruang Pusat Islam RK.PI.UniMAP.PAL.02
3.

Permohonan Kursus/Latihan

-          Pra-Perkahwinan Islam

-          Sembelihan Islam

-          Pengurusan Jenazah

-          Khatan

-          Tahsin Al Quran

-          Kem Ibadat Insan Cemerlang

RK.PI.UniMAP.PAL.03
4. Penilaian Kursus Dan Latihan RK.PI.UniMAP.PAL.04
5. Permohonan Potongan Gaji Ibadah Korban Dan Akikah RK.PI.UniMAP.PAL.05
6. Permohonan Penyertaan Ibadah Korban Dan Akikah RK.PI.UniMAP.PAL.06
7. Permohonan Pengunaan Peralatan Memasak RK.PI.UniMAP.PAL.07
8.

Permohonan Pengunaan Peralatan Pusat Islam

-          Projektor

-          Laptop

-          Lcd Skrin

-           

RK.PI.UniMAP.PAL.08
9. Permohonan Keahlian Rasmi Sahabat Pusat Islam RK.PI.UniMAP.PAL.09

SKOP : PENGURUSAN SURAU DAN MASJID (PK.PI.UniMAP.PSM.02)

BIL NAMA BORANG NO. DOKUMEN
1.

Permohonan Bacaan Doa

https://pusatislam.unimap.edu.my/v2/index.php/en/bacadoa

RK.PI.UniMAP.PSM.01
2. Permohonan Penggunaan Ruang Surau & Masjid RK.PI.UniMAP.PSM.02
3. Permohonan Pinjaman Peralatan Surau & Masjid RK.PI.UniMAP.PSM.03
4. Permohonan Al Quran Wakaf RK.PI.UniMAP.PSM.04
5. Permohonan Pinjaman Surah Yasin RK.PI.UniMAP.PSM.05

SKOP : PENGURUSAN JENAZAH DAN KHAIRAT KEMATIAN (PK.PI.UniMAP.PJK.03)

BIL NAMA BORANG NO. DOKUMEN
1.

Permohonan Keahlian Khairat Kematian

https://imsic.unimap.edu.my

RK.PI.UniMAP.PJK.01
2.

Makluman Kematian Staf Dan Waris

https://pusatislam.unimap.edu.my/v2/index.php/maklumankematian

RK.PI.UniMAP.PJK.02
3.

Permohonan Penggunaan Van Jenazah

https://pusatislam.unimap.edu.my/v2/index.php/vanjenazah

RK.PI.UniMAP.PJK.03
4.

Permohonan Wang Khairat Kematian

https://imsic.unimap.edu.my

RK.PI.UniMAP.PJK.04
5

Penilaian Perkhidmatan Jenazah

https://pusatislam.unimap.edu.my/v2/index.php/penilaian

RK.PI.UniMAP.PJK.05