Unit Perhubungan, Runding Cara Islam dan Wakaf

-Aktiviti-aktiviti hari kebesaran Islam dan aktiviti dakwah

- Perpustakaan Mini (Buku-buku Agama)

- Risalah Ilmiah dan E-FAQ

- Majalah, Jurnal Islam

- Penyelenggaraan Laman Web Pusat Islam (E-Portal) dan Media Sosial

- Rundingcara Perkahwinan dan Konsultasi Kekeluargaan

- Penyelidikan Isu-isu kontemporari Islam

- Rakan Masjid UniMAP (bersama MPP)

- Harta Pusaka dan Harta Sepencarian

- Saudara Baru(muallaf)

- Haji & Umrah

- Kerjasama dengan (JAKIM,PERKIM,YADIM,JHEAIPs,Jabatan Mufti Kerajaan Negeri, Majlis Fatwa Kebangsaan)

- Bekerjasama dengan MAHEIS (Majlis Hal Ehwal Islam IPT Se-Malaysia

- Memantau semua unit-unit di bawah di Pusat Islam.

 

 

Pegawai yang bertanggungjawab

Ustaz Muhammad Adib bin Haji Hassan
Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan