misivisi

MISI
Mendidik masyarakat agar memartabatkan Islam melalui integrasi ilmu, iman dan amal

VISI
Model pusat perkhidmatan yang unggul dalam penerapan idealisme dan dinamika islam