PUSAT ISLAM

Borang Soal Selidik Tahap Kepuasan Ibubapa
Perkhidmatan Tadika/Taska/Transit & KAFA UniMAP

Mohon kerjasama ibubapa menjawab soalan bagi tujuan meningkatkan taraf perkhidmatanTaska/Tadika/Transit/KAFA UniMAP.


Bahagian A
BAHAGIAN B
SKALA
1
234
5
TAHAP
Memuaskan
Sederhana Baik

Baik                    
Sangat Baik
Cemerlang