PUSAT ISLAM

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


BORANG PENILAIAN LATIHAN

RK.PI.UniMAP.PAL.04

Peserta dimohon membuat pilihan bagi mengisi ruangan yang dinyatakan (Sila bulatkan jawapan yang dipilih)

 

Skala               1          -           Sangat Rendah

                        2          -           Rendah

                        3          -           Biasa

                        4          -           Tinggi

                        5          -           Sangat Tinggi


(A)       OBJEKTIF DAN KANDUNGAN KURSUS

(B)       PENYAMPAIAN KURSUS

(C)       UMUM

(D)       LAIN-LAIN

TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA