Objektif Kualiti

Pusat Islam beriltizam mencapai:

1.        85 % tahap kepuasan warga UniMAP terhadap pengurusan surau
2.        80 % perlaksanaan aktiviti tahunan mengikut tahun
3.        80 % Indek kepuasan warga staf Pusat Islam setiap tahun.
4.        80 % Indek kepuasan mahasiswa terhadap aktiviti pelajar  yang dianjurkan.
5.        80 % penyertaan Skim Khairat dari kalangan staf UniMAP